โฮสต์ไทยราคาถูก บริการเยี่ยม

โฮสติ้งไทยที่ในฝัน.com แนะนำ

P&T Hosting

  • มีตั้งแต่ปีละ 99 บาท ถึงระดับ VPS หรือ Co-lo ให้เลือกค่ะ
  • จ่ายรายเดือนได้ ที่อื่นต้องจ่าย เป็นปีหรือครึ่งปี
  • อยากเพิ่มหรือลดแพลนเดือนไหนก็ได้ค่ะ
  • ฟรีโฮสติ้งเพื่อการศึกษาแก่ นักเรียน, นิสิต, ศึกษา หรือ ครูอาจารย์
  • ในฝัน.com ก็ใช้ที่นี่ค่ะ
  • หน่วยงานที่ใช้บริการของ P&T Hosting

P&T Hosting Co., Ltd. :: บริการ | จดโดเมนเนม | เว็บโฮสติ้ง | VPS | Co-location |